งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบ สำนักยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถนนติวานนท์ กระทรวงสาธรณะสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Email : nlem@fda.moph.go.th
nlem.center1@gmail.com