การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา (16 มี.ค. 66)
17 เมษายน 2566


news-334.png


 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นั้น


เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมมากขึ้น สำนักงานฯ จึงได้มีการเผยแพร่ วิดีโอบันทึกการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา ดังนี้

ลิงค์ VDO

Youtube การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา (พ.ศ. 2565 - 2567) (16 มี.ค. 66)

Facebook Live : | การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์... | By FDA Thai | Facebook

หัวข้อในการบรรยาย

1.พิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา

นาทีที่ 0.01.45

2.การบรรยาย เรื่อง การพัฒนากระบวนการหลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ

นาทีที่ 0.15.25

3.การอภิปราย เรื่อง การพัฒนากลไกการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ

นาทีที่ 1.01.16

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ

นาทีที่ 2.01.20

5.การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวปฏิบัติในการจัดทำราคากลางยา

นาทีที่ 3.42.40

6.การบรรยาย เรื่อง ราคากลางยากับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นาทีที่ 4.22.00

7.การบรรยาย เรื่อง ราคากลางยากับการส่งเสริมการใช้ยาสามัญในโรงพยาบาลของรัฐ

นาทีที่ 4.47.20

8.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อราคากลางยาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อยาของภาครัฐ

นาทีที่ 5.48.00

และขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบคำถามและแสดงความพึงพอใจภายหลังการประชุม เพื่อลุ้นรางวัลที่ระลึกโดย scan QR code ด้านบน หรือ คลิก link ต่อไปนี้

1.แบบสอบถามโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา

2.แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา บัญชียาหลักแห่งชาติและราคากลางยา

หมายเหตุ ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลในรอบที่ 1 รายชื่อดังนี้

1.คุณจันทริกา xxx โรงพยาบาลพระปกเกล้า

2.คุณฉัตราภรณ์ xxx โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

3.คุณวินณิชา​ xxx โรงพยาบาลปัตตานี

4.คุณชัยวัฒน์ xxx โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

5.คุณเพ็ญระพี xxx โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

6.คุณยุวพรรณ xxx สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

7.คุณปัญจะ xxx โรงพยาบาลพิจิตร

8.คุณอาภรณ์​ xxx ​ โรงพยาบาล​พระ​นั่ง​เกล้า

9.น.อ.รุ่งพันธุ์ xxx โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

10.คุณนิธีร์ xxx โรงพยาบาลรามคำแหง
แท็กที่เกี่ยวข้อง